100% Koruma

Özel alaşım kaplamasıyla, yol dışı araç lastiklerinin yanaklarında bir kalkan görevi görür. En zor zeminlerde ve şantiye sahalarında lastik kesiklerinin ve yarılmalarının önüne geçerek, tesis faaliyetlerinin aksamasını engeller. Lastiğin iki yüzeyinde de uygulama imkanı sayesinde tam iç ve dış yanak koruması sağlar

Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompakt yapıya sahip olan LASK koruma sistemleri ayrıca Modüler yapısı ile de sadece aşınan parçanın degişimine olanak tanır.

LASK'sız Lastiklerde Darbelerden Kaynaklı Kesik ve Yarılma

LASK Sayesinde Lastiğin Darbelerden Korunması

LASK sistemlerinin faydaları

• Son yıllarda lastik tekerleklere olan talep %30-%40 oranlarında artış göstermiş bulunmaktadır. Bu talep doğrultusunda da lastik maliyetlerinde %15’e yakın bir artış görülmüştür. Bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda lastik ömrünü uzatmak, işletme maliyetlerini düşürmek adına çok önem taşımaktadır.
• Lastik yanakları, lastik tekerlekli araçların en zayıf bölgesi olarak görülmektedir. Lastiklerin yanaklarında görülen hasarlar ile araçların iş görebilme kabiliyetlerini kaybetmesini engellemek amacı ile lastik yanak koruyucu sistem kullanılması, araçlar için temel bir gereksinim haline gelmiştir.
• Lastik yanaklarında görülen hasarlar basınç kaybına, böylelikle de araçların hızlarında oldukça önemli derecede düşüşlere sebep olmakta ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. özellikle taş ocakları – maden ocakları gibi çalışma alanlarında bu kaçınılmaz hasarların önüne geçebilmek için LASK yanak koruyucu sistemleri tavsiye edilmektedir.
• LASK’ın özel olarak geliştirilmiş malzemesi ile lastiklerin üzerine doğrudan yerleştirilen kalkanlar, lastiklerin yanaklarını aşınma ve delinmelere karşı tamamen dayanıklı hale getirir. LASK, lastiğin yanakları ile aşındırıcı malzemeler arasında geçilmez bir bariyer oluşturur ve tekeri taş, moloz gibi tüm kesici elemanlara karşı korur.
• Lastik yanaklarında en önemli problemlerden olan kesikler oksitlenmelere sebep olmakta ve ilave kaplama yapılmasına engel teşkil etmektedir. LASK ile bu kesiklere son verilip lastik ömrü uzatılabilecektir.
• Yarılmalar sonrası ise lastiklerin tekrar kullanılması söz konusu olmayıp ortaya çıkacak montaj demontaj, aracın çekilmesi, lastik değişimi ve işin durması gibi maliyetlerden kurtarır.
• LASK, patlayan-hasar gören lastiğin yenisi ile değiştirilmesi ile kıyaslanınca minimal maliyetlerdedir. Böylelikle lastiği koruyarak kullanım süresini önemli derecede arttırır.
• Basit ve verimli montaj-demontaj özelliklerine sahip hafif ağırlıklı LASK ile lastiklerin ömrü uzatılır ve imalat verimliliklerinde artışlar meydana getirilir. Jant segmentlerine ve lastik siboplarına ilave koruma sağlar ve oluşabilecek riskleri ve kazaları engeller.
• LASK, lastikleri kesiklere ve patlamalara karşı koruduğu gibi, aynı zamanda lastik yanaklarındaki ısı artışının da önüne geçmektedir.